เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Business English

Business English(ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเนื้อหาทันสมัย เน้นทุกทักษะการใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เช่น การเจรจาต่อรอง การประชุม การนำเสนองาน การใช้อีเมล์ การเข้าสังคม

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: