เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Computer For Children

Filed under: Young Learners' Courses — eccthai @ 3:47 am
Tags: , ,

Computer For Children (การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก)

ปู พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานผ่านโปรแกรม Interactive ทันสมัย จนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูง เช่น การจัดการงานเอกสารหลากรูปแบบ การออกแบบ Web ออกแบบ Graphic และโปรแกรม Special Project ต่างๆ ทุกหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ ภายใต้หลักการ “เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง” เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้พัฒนาศักยภาพเด็กๆ ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร Computer For Children

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: