เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

English Courses For Adults

Filed under: Course Language — eccthai @ 2:56 am
Tags: , ,

English Courses (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลัก สูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (For Every Usage) มีทั้งหมด 6 ระดับ 22 หลักสูตร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และฝึกการใช้ไวยากรณ์เพื่อการใช้งานประจำวัน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรของสถาบันฯ ยังสามารถสอบเทียบวุฒิเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษได้ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ระดับละ 60-120 ชม.
– ระดับ Take Off (Basic) เรียนรู้ไวยกรณ์และคำศัพท์พื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
– ระดับ Adventure (Pre-Elementary) ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
– ระดับ Citywalk (Elementary) ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้ดี
– ระดับ Metropolis (Pre-Intermediate) ผู้เรียนมีความมั่นใจและเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น
– ระดับ Proficiency (Intermediate) ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ยากและซับซ้อน
– ระดับ Top Notch (Upper-Intermediate) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: