เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Grammar Courses

Grammar Courses (หลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษ)

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนทำงานที่ต้องการวางพื้นฐานการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำตามหลักภาษาอังกฤษ เนื้อหาเน้นเรื่องโครงสร้างของประโยค การใช้ Tense,Verb คำเชื่อม และสำนวนต่างๆ เพื่อเสริมทุกทักษะให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับละ 20 ชั่วโมง

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: