เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Mandarin Courses

Filed under: Young Learners' Courses — eccthai @ 3:42 am
Tags: ,

Mandarin Courses (หลักสูตรภาษาจีนกลาง)
หลักสูตรภาษาจีนกลางแนวใหม่ เน้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมเรียนรู้ การออกเสียงระบบ Pinyin วัฒนธรรม และธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจของประเทศจีน(สำหรับนักเรียนระดับประถม หรืออายุ 7-12 ปี) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 16 หลักสูตร

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: