เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

We’R Art (หลักสูตรศิลปะ วี อาร์ อาร์ท)

We ‘R Art (หลักสูตรศิลปะ วี อาร์ อาร์ท)

เรียน สนุก พัฒนาทุกทักษะ ทั้ง I.Q.,E.Q.,M.Q.และ D.Q.พร้อมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรศิลปะแนวใหม่ อาทิ ศิลปพื้นฐาน 5 in 1 การเขียนการ์ตูน และหลักสูตรศิลปะเฉพาะด้านต่างๆ

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: